Když končí zasedání biskupské synody, jsou účastníci vyzváni, aby každý navrhl tři témata synodu příštího. Na poslední biskupské synodě, jejímž tématem byla „mládež“ se podle svědectví jednoho z účastníků objevovaly pojmy „synod”, „synodalita”, „synodální” často, ale nenacházely u všech účastníků stejný ohlas. Někteří usilovali o znovuuchopení synodality v církevním životě, pro jiné tento pojem a praxe s ním spojená není tradicí římskokatolické církve vlastní; patří spíš do života církví východních a protestantských, což je svým způsobem pravda. V každém případě toto téma nakonec papež vybral.