Ve Vatikánu byla včera na tiskové konferenci představena konkrétní podoba kontinentálního shromáždění Synody o synodalitě v katolické církvi, které se uskuteční 5.-9. února 2023 v Praze.

Během prvních pěti dnů jednání bude každou biskupskou konferenci zastupovat 14 delegátů. Osobně do Prahy přijedou její předseda a tři další zástupci, zatímco dalších deset se připojí online. Zbývajících 44 účastníků pozve přímo CCEE, a to včetně zástupců ostatních křesťanských církví. Kardinál Hollerich jednotlivé biskupské konference vyzval, aby vyslaly co nejrozmanitější a nejreprezentativnější týmy, které by dobře odrážely církevní realitu v jejich zemích.

Celá zpráva na webu cirkev.cz, původní zdroj Kathpress.