Synoda je stálá instituce sboru biskupů v čele se Svatým otcem. Založil ji papež Pavel VI. dne 15. září 1965. 

Rok Pořadí Téma Závěrečný dokument
1967 I. Zachování a posílení katolické víry Žádný dokument, ale sněm vyzval k vytvoření Mezinárodní teologická komise a k revizi Kodexu kanonického práva z roku 1917.
1971 II. Kněžství a spravedlnost ve světě Spravedlnost ve světě
1974 III. Evangelizace v současném světě Evangelii nuntiandi (apoštolská exhortace)
1977  IV. Katecheze v naší době Catechesi tradendae (apoštolská exhortace)
1980 V. Křesťanská rodina Familiaris consortio (apoštolská exhortace)
1983 VI. Pokání a smíření v misijním poslání církve Reconciliatio et paenitentia (apoštolská exhortace)
1987 VII. Povolání a poslání laiků v církvi a ve světě Christifideles laici (apoštolská exhortace)
1990 VIII. Kněžská formace v současných podmínkách Pastores dabo vobis (apoštolská exhortace)
1994 IX. Zasvěcený život a jeho role v církvi a ve světě Vita consecrata
2001 X. Biskup: Služebník evangelia Ježíše Krista naděje světa Pastores gregis (apoštolská exhortace)
2005 XI. Eucharistie: zdroj a vrchol života a poslání církve Sacramentum caritatis (apoštolská exhortace)
2008 XII. Synod o Božím slově v životě a poslání církve Verbum Domini[14] (apoštolská exhortace)
2012 XIII. Nová evangelizace pro předávání křesťanské víry Evangelii gaudium (apoštolská exhortace)
2015  XIV. Povolání a poslání rodiny v církvi a současném světě Amoris laetitia (apoštolská exhortace)
2018 XV. Mladí lidé, víra a rozlišování povolání Christus Vivit (apoštolská exhortace)
2023 XVI. Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání