Harmonogram synodálního procesu na úrovni katolické církve v ČR 

(platný k 29. 11. 2021)