Ve dnech 8. a 9. října 2021 zahájil papež František tříletý synodální proces, který má posílit ducha komunikace a společné odpovědnosti v církvi. 
Je rozdělený do tří fází, na diecézní, kontinentální a univerzální.
Bude spočívat v konzultacích a v rozlišování. Vyvrcholí shromážděním Biskupské synody v říjnu 2023 v Římě.
Jak zdůrazňuje sekretář Synody, jde o to, aby se do celého procesu silně angažoval Lid Boží.
“Proces rozhodování začíná v církvi vždy nasloucháním, protože jedině tak lze pochopit, jak a kam chce Duch vést církev,” říká kardinál Mario Grech.

Synodalita je trvale přítomný rys v dějinách církve - co vyjadřuje, o tom hovoří Vademecum vydané v rámci příprav na synodu takto:

"Synoda" je v tradici církve starobylé a úctyhodné slovo, jehož význam vychází z nejhlubších témat Zjevení [...] Označuje cestu, po níž Boží lid kráčí společně. Stejně tak odkazuje na Pána Ježíše, který se představuje jako 'cesta, pravda a život' (J 14,6), a na skutečnost, že křesťané, jeho následovníci, byli původně nazýváni 'následovníky cesty' (srov. Sk 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22). 

Synodalita především označuje zvláštní styl, který charakterizuje život a poslání církve a vyjadřuje její přirozenost jako Božího lidu, který putuje společně a shromažďuje se ve shromáždění, povolán Pánem Ježíšem v síle Ducha svatého, aby hlásal evangelium. Synodalita by se měla projevovat v běžném způsobu života a práce církve.
  (Vademecum 1.2)

První, diecézní fáze potrvá do 15. srpna 2022.

Logo v několika verzích a v různých jazycích vč. češtiny ke stažení.