V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch Svatý říká prostřednictvím celého našeho společenství. 
Jaké metody a procesy aplikujeme, když se rozhodujeme? 
Jak je lze zlepšit? 
Jak v rámci hierarchických struktur podněcujeme zapojení do rozhodovacího procesu? 
Pomáhají nám naše metody, které aplikujeme při rozhodování, k tomu, abychom naslouchali celému Božímu lidu? 
Jaký je vztah mezi konzultacemi a rozhodnutími a jak je uvádíme do praxe? 
Jaké využíváme nástroje a postupy ve prospěch transparentnosti a odpovědnosti? Jak můžeme růst ve společném duchovním rozlišování?