Národní synodální tým

Hlavní kontakt je mailový, pište na synodacz@cirkev.cz. Mail jde všem koordinátorům. Můžete užít formulář.
Členů národního synodálního týmu je šest:

Prokop Brož Roman Czudek

Josef Mikulášek

Hana Pohořalá  Stanislav Přibyl Robert Svatoň
je knězem královéhradecké diecéze, kanovníkem vyšehradské kapituly a emeritním děkanem KTF Univerzity Karlovy
broz.prokop@bihk.cz
je knězem ostravsko-opavské diecéze a rektorem Nepomucenum, Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě
r.czudek@seznam.cz
je knězem olomoucké arcidiecéze a odborným asistentem na katedře systematické teologie na CMTF UP v Olomouci
josef.mikulasek@upol.cz
je zaměstnankyní APHA a ČBK, na základě nominace CCEE byla v Římě na zahájení synodálního procesu jako zástupce evropského kontinentu
Hana.Pohorala@apha.cz
je redemptorista, generální sekretář ČBK, jednatel Katolického týdeníku a Karmelitánského nakladatelství.
pribyl@cirkev.cz
je odborným asistentem Katedry pastorální a spirituální teologie atd., Ekumenická teologie, CMTF UP Olomouc
robert.svaton@upol.cz

Koordinátoři v diecézích

(podle znalosti 28. 11. 2021, 17. 10. 2021, 25. 11. 2022):

Litoměřice: P. Martin Davídek Z8IsU3a6LTqv-_29g a P. Radek Vašinek ~5Ik97d_67c-T3dl~nzhTj
Hradec Králové: P. Prokop Brož XkBJO%hg6hCjGK6a3dkmb
České Budějovice: P. Ivo Prokop a P. Stanislav Brožka
Plzeň: Jana Kateřina Černíková jana.cernikova@bip.cz a Jindřich Fencl jindrich.fencl@bip.cz, jejich pěkná videoupoutávka (2:17),
o synodálním procesu také P. Petr Hruška na webu chebské farnosti
Olomouc: P. Josef Mikulášek 5hFoWWca6nyk93a6LTHz5-29g
Ostrava-Opava: P. Jan Czudek 58AhTjk-0dm%Cefg75pJ
Brno: biskup Pavel Konzbul 6hAJSeb6LTos99kh%mIsO1p a P. Petr Šikula _.GBOc~cbenjGK7_9mEE3W7r
Praha: biskup Zdenek Wasserbauer d8FCVb67b.EjGK5h38kmb a P. Michal Němeček tbprR-2F0frmV94WH8CrRW7r
Apoštolský exarchát: mit. prot. Mgr. Kornel Baláž 65zhSZb7g7c-93pfWfkmb
sr. Klára Maliňáková SDJ, působí jako akademická pracovnice na CMTF, věnuje se duchovnímu doprovázení a psychoterapii.

Koordinátoři podrobněji

Brněnská diecéze:
Hlavní synodní mail: %rAyUZbaa8m%C0~k6nCC-f~4Ys
P. ThLic Petr Šikula (pro děkanství brněnské, rosické, modřické, blanenské, tišnovské a farnost Petrov), 
P. Mgr. Pavel Šenkyřík (pro děkanství velkomeziříčské, žďárské, boskovické, jihlavské a třebíčské), 
P. Mgr. Pavel Kafka (pro děkanství mikulovské, hustopečské, hodonínské, slavkovské a břeclavské)
P. Miloš Mičánek (pro děkanství moravsko-krumlovské, znojemské, vranovské, telčské a moravsko-budějovické). 
P. Mgr. Ing. Jiří Janalík byl jmenován pro synodální proces na církevních školách
S. M. Ing. Krista Chládková OP pro řeholní komunity brněnské diecéze
Administrativní zabezpečení: Mgr. Marie Pospíšilová z brněnského biskupství.

Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v ČR
Českobudějovická diecéze:
Královéhradecká diecéze:
Litoměřická diecéze: 
Olomoucká arcidiecéze:
Ostravsko-opavská diecéze:
Plzeňská diecéze:
Pražská arcidiecéze: