Text národní syntézy, jež uzavírá národní část synody české církve, v PDF
Dokument byl podepsán 22. července 2022 předsedou ČBK Janem Graubnerem.