Zde jsou ke stažení základní dokumenty, v PDF.

 

      Dnes po dortu, zítra po Přípravném dokumentu!

Dnes po dortu, zítra po Přípravném dokumentu! :-)

Přípravný dokument XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody nese motto:
Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání. Dokument má 14 stran.

Přípravný dokument synody ke stažení

Obsah:
I. Výzva ke společnému putování
II. Církev je synodální ze své podstaty
III. Naslouchání Písmu
Ježíš, zástup, apoštolové
Dvojí dynamika obrácení: Petr a Kornélius (Sk 10)
IV. Synodalita v praxi: východiska pro konzultaci s Božím lidem
Základní otázka
Různá vyjádření synodality
Deset tematických okruhů k prohloubení
Jak přispět ke konzultaciJak se vydat správným směrem.

Vademecum je obecně sborník, příručka, rukověť informací, týkajících se zvoleného oboru.
Synodní vademecum má 45 stran a dá se vytisknout např. na 12 listů A4 v režimu brožura.

Vademecum
ke stažení

Obsah
1. Úvod
1.1 Jaký je účel tohoto dokumentu?
1.2 Co je to synodalita? Podklady pro tuto synodu
1.3 Co je záměrem této synody? Cíle synodálního procesu
1.4 Téma této synody „Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání“
1.5 Zkušenosti na místní úrovni
2. Zásady synodálního procesu
2.1 Kdo se může účastnit?
2.2 Skutečně synodální proces: naslouchání, rozlišování a účast
2.3 Postoje při účasti na synodálním procesu
2.4 Vyhnout se nástrahám
3. Průběh synody
3.1 Diecézní fáze
3.2 Úloha biskupských konferencí a synodů východních církví
3.3 Kontinentální fáze
3.4 Zasedání biskupské synody
3.5 Realizační fáze
4. Průběh synodální cesty v diecézích
4.1 Shrnutí toho, co se v diecézní fázi předpokládá
4.2 Úloha biskupa v synodálním procesu
4.3 Úloha kněží a jáhnů v synodálním procesu
4.4 Harmonogram (ukázka kroků pro diecézní fázi)
4.5 Základní prvky synodální zkušenosti
5. Prameny pro uspořádání synodálního procesu
5.1 Metodologie diecézního synodálního procesu
5.2 Neformální rozměr synodálního procesu
5.3 Hlavní otázky ke konzultacím
Slovo poděkování
Dodatky