Předseda amerického episkopátu: Synodální proces neznamená snižování požadavků evangelia na nejnižšího jmenovatele.

Učení církve, které vychází z Božího zjevení, nelze změnit. To musí být jasně řečeno a nikdo nesmí být v tomto ohledu klamán - říká předseda amerického episkopátu v rozhovoru pro německý týdeník Die Tagespost. Poukazuje na to, že nikdo, s výjimkou ďábla a nepřátel církve, by nebyl šťastný ze schizmatu. Dodává však, že synodální proces měl být časem modlitby a naslouchání Duchu Svatému, a Duch nikdy neodporuje Písmu ani tradici, která je zdrojem Božího zjevení.

Celý článek v ČJ na webu cirkev.cz