Až 20 milionů lidí se zapojilo do synodního procesu ve velké míře díky dosahu internetu. Ten stojí za 110 000 synodními reflexemi. Díky sponzoringu vatikánského dikasteria pro komunikaci a spolupráci s influencery bylo možné oslovit miliony lidí, zejména prostřednictvím TikToku, Facebooku nebo Instagramu –⁠ uvádí sekretariát synody, podle něhož se ale církev musí v oblasti přítomnosti na sociálních sítích ještě