Ve snaze vysvětlit papežovu vizi synody o synodalitě nabídl newyorský arcibiskup kardinál Timothy Michael Dolan v nedělní homilii sedm "neoddiskutovatelných bodů", které podle něj pro církev zamýšlel Boží Syn.