Papež František 20. října 2022 přijal účastníky generální kapituly misionářů z Mariannhill. V promluvě k nim zdůraznil, že zásadním prvkem synodního procesu je rozvoj většího pocitu spoluzodpovědnosti laiků za život a budoucnost církve. Nicméně prvním hlasem, kterému máme během synodální cesty naslouchat, má být hlas Ducha svatého.

„Je obzvláště aktuální ve světle širší synodální cesty, kterou v posledních měsících vykonala všeobecná církev v rámci přípravy na shromáždění biskupské synody v příštím roce. Tato církevní cesta má za cíl podporovat společenství, účast a misijní nasazení všech pokřtěných prostřednictvím procesu duchovního rozlišování zaměřeného na setkání, naslouchání a reflexi, aby se dosáhlo stále větší otevřenosti vůči novosti Ducha a jeho podnětům. Zásadním prvkem synodního procesu je rozvoj většího pocitu spoluzodpovědnosti laiků za život a budoucnost církve“.
Celý text je na webu vaticannews.va